GDPR

Med anledning av att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft i maj 2018,
så informerar vi här om de personuppgifter vi lagrar för att kunna upprätthålla en bra
och fungerande affärsrelation med dig/er som kund.

Vi på Nya Sun Screen AB respekterar din/er integritet och hanterar alla personuppgifter
enligt den gällande dataskyddslag som finns.

Vad för uppgifter har vi:
För att kunna bedriva och bibehålla en fungerande affärsrelation med dig/er, så lagrar vi
vissa personuppgifter, så som ditt/ert namn, e-postadress och telefonnummer samt ev.
faktureringsunderlag. Denna personliga data kan användas för att identifiera dig/er.
Personuppgifter vi tillhandahåller har vi fått/samlat in på flera sätt, bla. genom att du/ni
frivilligt tillhandahållit oss dem när ni blivit kund hos oss, likaså genom premunation på
nyhetsbrev, kommunikation med oss via e-post eller då du/ni fysikt närvarit på våra olika
evenemang eller i vår butik. Vi kan även ha samlat in uppgifter genom/via dina kollegor
och/eller arbetsgivare etc. De gånger vi själva samlat in uppgifter om dig/er,
har vi bedömt att du/ni med din/er yrkesroll med stor sannolikhet skulle vara intresserad
av de tjänster och produkter vi har att erbjuda.


Hur använder vi dessa uppgifter:
För att skicka nyhetsbrev och annan viktig information om oss, våra tjänster och våra
produkter, behålla historik av tidigareförfrågningar och lagda ordrar. Skäl för lagring av
personuppgifter. Vid behandling av dessa personuppgifter för ändamål enligt ovan
använder vi oss av våra legitima intressen vad gäller att upprättahålla goda
affärsrelationer och kommunicera vad vi ser som viktigt och intressant information om
våra tjänster och produkter.

Hur lagarar vi dessa uppgifter:
Vi har väl fungerande rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade
mot obehöriga personers tillgång. Dina/era personuppgifter lagras för de ändamål enligt
ovan så länge du/ni är kund, eller att vi bedömer att du/ni kan vara en potentiell
kund baserat på din yrkesroll. Du/ni kan när som helst välja att avregisterar dig/er och i
samband med det raderar vi de personuppgifter vi tillhandahållit i våra register.
Du/ni kan när som få kännedom om vilka personuppgifter vi lagrar, få dessa korrigerade
och få dem kopierade och utskrivna.

Kontakta då oss via mail på: info@sunscreen.se